O Naszej Firmie

BHP NAKŁO – OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Platforma Edukacyjna BHP

BHP Nakło oferuje Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie;

 • służby bhp
 • wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • szkoleń e-learningowych BHP w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej,

DLA KOGO ?

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących dowolny rodzaj działalności, ponieważ doskonale znamy specyfikę prawną każdej branży, a także wymogi dotyczące bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy.

DLACZEGO MY ?

Zapewniamy bezpieczeństwo,doradzamy i ograniczamy ryzyko do minimum. Dbamy o interesy naszych Klientów.

Doskonale wiemy, na czym polega pełnowartościowy nadzór BHP. Naszym zadaniem jest jego szybkie wdrożenie i prowadzenie z uzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych.

W ramach umowy:

 • przeprowadzamy regularne audyty dotyczące warunków pracy,
 • doradzamy pracodawcom,jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • przeprowadzamy fachowe szkolenia i oceniamy ryzyko zawodowe.

Świadczymy usługi w zakresie BHP jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa.

Wykonujemy wszelkie czynności z zakresu obsługi BHP zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa) jak i jednorazowych zleceń.

mgr Sylwester Bryłka
Specjalista ds.BHP
Inspektor Ochrony PPOŻ
Auditor Wewnętrzny wg. OHSAS 18001
Biegły Sądowy z zakresu bhp
Ekspert “Portalu BHP”
NIP : 5581188083, Reg: 384207172

NASZA OFERTA

OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają :

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne)
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP

SZKOLENIA BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku szkoleń bhp.

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne bhp dla wszystkich pracowników i okresowe metodą e-learning, także na stanowiskach robotniczych. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Pracy.
 • obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz pracowników m.in na stanowiskach:
  – administracyjno-biurowych,
  – inżynieryjno-techniczncych,
  – robotniczych

Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym. Udostępniamy szkolenia w formie videokonferencji np. dla większych grup pracowników.

AUDYT WARUNKÓW PRACY

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w Polsce Normy PN 18001 : 2004 i innych obowiązujących przepisów.

Dokonujemy analizy dokumentów związanych z BHP i ich zgodności z przyjętą normą.

Zajmujemy się przygotowaniem raportu uwzględniającego ocenę dotychczasowych rozwiązań i ewentualne propozycje ich poprawy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

W ramach naszych usług związanych z opracowaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy :

 • udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji dla ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

INNE USŁUGI BHP

W skład oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodzą takie jak :

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /poziom temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, stężenie CO i CO2 , poziom promieniowanie elektromagnetycznego/,
 • ozonowanie pomieszczeń pracy, pojazdów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników,
 • ozonowanie oraz naświetlanie pomieszczeń promieniowaniem UV jako metody niszczenia koronawirusa / patrz w Aktualnościach/ na terenie Nakła,Bydgoszczy i okolic.
Zapraszamy na e-szkolenia BHP
Aktualności

20 Gru

Wraz z upowszechnieniem pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 pojawiły się wątpliwości związane z możliwością kontroli tego rodzaju organizacji pracy przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Ponieważ praca zdalna opiera się na konstrukcji stosunku pracy – na co jednoznacznie wskazują przepisy o pracy zdalnej – należy przyjąć, że podlega ona czynnościom kontrolnym i nadzorczym realizowanym…

17 Lis

   Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co obecnie w czasie epidemii jest zupełnie nowym wyzwaniem. Nowe ryzyka związane z COVID-19 też wpływają na zasady odpowiedzialności pracodawców z tego tytułu. Trzeba mieć na uwadze, że od tego, jakie działania i starania podjął pracodawca, może zależeć zakres jego odpowiedzialności w…

9 Lis

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Celem wdrażanych procedur jest: 1.Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze. 2.Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy. 3.Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 4.Kompleksowe…

26 Sie

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – dalej u.o.p. wskazuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poprzez ochronę przeciwpożarową należy rozumieć realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1)zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego…

Aktualni partnerzy

Naszym Klientom podpowiadamy, jakie przedsięwzięcia z zakresu BHP są konieczne i uzasadnione ekonomicznie. Kontrolujemy również, czy we wszystkich instrukcjach pracy znalazły się właściwe elementy BHP. W związku ze stanem epidemii koronawirusem COVID-19, proponujemy ozonowanie oraz naświetlanie promieniowanie UV / lampami przepływowymi – nie szkodliwymi dla zdrowia człowieka/ na terenie Nakła,Bydgoszczy i okolic. Niskie ceny i duża skuteczność. Więcej o tych metodach walki z koronawirusem przeczytasz w Aktualnościach.

W naszej pracy cenimy najwyższą jakość na każdym etapie prowadzonych przez nas prac, przykładamy wielką wagę do zadowolenia naszych Klientów oraz osiągnięcia największych korzyści przez naszych partnerów, którzy stanowią podstawę sukcesu w realizacji naszej misji. Dobra marka i reputacja firmy są wynikiem bezkompromisowej dbałości o jakość, najwyższy standard przygotowywanych materiałów,dokumentacji, opracowań i szkoleń. Profesjonalna, dojrzała kadra współpracująca z nami, stanowi o tym, co dzisiaj powszechnie określa się mianem Standardu Firmy BHP Nakło.

Szkolenia BHP – zarówno te wstępne jak i okresowe – są nieodłączną częścią życia zawodowego. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu firma BHP Naklo oferuje szeroki wybór szkoleń w formie e-learningowej.

Szkolenia bhp online – wiarygodna platforma szkoleniowa

Firma BHP Naklo.pl proponuje szkolenia bhp online dla przedsiębiorstw z wszystkich branży. Programy kursów są dostosowane do specyfiki prawnej każdego sektora oraz zmieniających się wciąż przepisów. Szczegółowo uwzględnione są wszystkie zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dla wygody klienta szkolenia można odbyć na platformie e-learningowej. Dzięki bogatej bazie materiałów tekstowych i audiowizualnych ta formuła szkolenia w niczym nie ustępuje tradycyjnym kursom. Atutem jest również dostępność różnych wersji językowych – ze względu na rynek pracy, który otwiera się na pracowników z innych krajów szkolenia dostępne są w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej. Kurs bhp online na https://www.platformabhp.eu jest więc kompleksowym źródłem wiedzy dostępnej dla każdego.

Kurs bhp online na https://www.platformabhp.eu – co czeka na klienta w ramach szkolenia przez internet?

Program szkoleń e-learningowych w niczym nie różni się od zwyczajowej formuły – jest to ta sama jakość i ten sam zakres oferowanej usługi. Z tą różnicą, że jest to system bardziej elastyczny czasowo i przez to lepiej dostosowany do realiów zapracowanych klientów. Co klient otrzyma w ramach platformy e-learningowej? Będzie to na pewno:

 • Konto w serwisie szkoleniowym, które umożliwi działania w ramach platformy
 • Pomoc techniczną i merytoryczną
 • Materiały z zakresu bhp i przepisów przeciwpożarowych. Dostępne są wysokiej jakości filmy szkoleniowe.
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szkolenia bhp online firmy BHP Nakło – dla kogo?

Firma BHP Naklo.pl szkoli kompleksowo i kieruje swoją ofertę do przedstawicieli różnych sektorów. Można tu znaleźć oferty okresowych szkoleń bhp online dla pracowników administracyjno-biurowych i tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów bhp, a więc nauczyciele, kierowcy, dyrektorzy szkół, sprzedawcy itp. Ponadto szkolenia bhp online przygotowane zostały dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracodawców sektora bhp, studentów oraz szkolenia z ochrony przeciwpożarowej. Oferta kursów bhp online na https://www.platformabhp.eu została więc przygotowana w trosce o wysoki poziom świadomości przepisów wśród pracowników wszystkich sektorów.