O Naszej Firmie

BHP NAKŁO – OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Platforma Edukacyjna BHP

BHP Nakło oferuje Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie;

 • służby bhp
 • wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • szkoleń e-learningowych BHP w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej,

DLA KOGO ?

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących dowolny rodzaj działalności, ponieważ doskonale znamy specyfikę prawną każdej branży, a także wymogi dotyczące bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy.

DLACZEGO MY ?

Zapewniamy bezpieczeństwo,doradzamy i ograniczamy ryzyko do minimum. Dbamy o interesy naszych Klientów.

Doskonale wiemy, na czym polega pełnowartościowy nadzór BHP. Naszym zadaniem jest jego szybkie wdrożenie i prowadzenie z uzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych.

W ramach umowy:

 • przeprowadzamy regularne audyty dotyczące warunków pracy,
 • doradzamy pracodawcom,jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • przeprowadzamy fachowe szkolenia i oceniamy ryzyko zawodowe.

Świadczymy usługi w zakresie BHP jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa.

Wykonujemy wszelkie czynności z zakresu obsługi BHP zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa) jak i jednorazowych zleceń.

mgr Sylwester Bryłka
Specjalista ds.BHP
Inspektor Ochrony PPOŻ
Auditor Wewnętrzny wg. OHSAS 18001
Biegły Sądowy z zakresu bhp
Ekspert „Portalu BHP”
NIP : 5581188083, Reg: 384207172

NASZA OFERTA

OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają :

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne)
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP

SZKOLENIA BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku szkoleń bhp.

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne bhp dla wszystkich pracowników,
 • obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz pracowników m.in na stanowiskach:
  – administracyjno-biurowych,
  – inżynieryjno-techniczncych,
  – robotniczych

Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym

AUDYT WARUNKÓW PRACY

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w Polsce Normy PN 18001 : 2004 i innych obowiązujących przepisów.

Dokonujemy analizy dokumentów związanych z BHP i ich zgodności z przyjętą normą.

Zajmujemy się przygotowaniem raportu uwzględniającego ocenę dotychczasowych rozwiązań i ewentualne propozycje ich poprawy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

W ramach naszych usług związanych z opracowaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy :

 • udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji dla ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

INNE USŁUGI BHP

W skład oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodzą takie jak :

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /poziom temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, stężenie CO i CO2 , poziom promieniowanie elektromagnetycznego/,
 • ozonowanie pomieszczeń pracy, pojazdów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników,
Zapraszamy na e-szkolenia BHP
Aktualności

15 Mar

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepisy prawa pracy nie dają niestety jednoznacznych odpowiedzi, jak powinien zachować się wobec zagrożeń związanych z koronawirusem. Koronawirus SARS-CoV to nowe wyzwanie dla pracodawców. Przepisy prawa pracy nie dają niestety jednoznacznych odpowiedzi. Nie daje ich też uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawa…

19 Sie

7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia w kodeksie pracy przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. 1.Równe traktowanie pracowników Zmieni się art. 113 oraz art. 183a…

25 Lip

Kierownik, mistrz, brygadzista po odbytym szkoleniu okresowym w trybie e-learningu, w którym nie zostało ujęte szkolenie z metodyki prowadzenia zajęć, aby być w zgodzie z literą prawa i prowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe powinien uzupełnić wymagane szkolenie z metodyki. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: 1)…

13 Cze

LIPIEC2019 Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 9.07.2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Akt prawny ma na celu wprowadzenie możliwości stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewniania profilaktycznych posiłków. Zmiana podyktowana jest rozwojem usług w dziedzinie gastronomii oraz zapotrzebowaniem…

9 Mar

Czym są środki ochrony indywidualnej? Środki ochrony indywidualnej to specjalne przedmioty, które są przydzielone każdemu pracownikowi danej firmy. Mają one na celu ochronę jego zdrowia, a nawet życia. Stosuje się je, kiedy środki należące do tzw. ochrony zbiorowej, a także sposoby dotyczące organizacji pracy nie przynoszą zamierzonych efektów i w pełni nie wykluczają, ani nie…

Aktualni partnerzy

Naszym Klientom podpowiadamy, jakie przedsięwzięcia z zakresu BHP są konieczne i uzasadnione ekonomicznie. Kontrolujemy również, czy we wszystkich instrukcjach pracy znalazły się właściwe elementy BHP.

W naszej pracy cenimy najwyższą jakość na każdym etapie prowadzonych przez nas prac, przykładamy wielką wagę do zadowolenia naszych Klientów oraz osiągnięcia największych korzyści przez naszych partnerów, którzy stanowią podstawę sukcesu w realizacji naszej misji. Dobra marka i reputacja firmy są wynikiem bezkompromisowej dbałości o jakość, najwyższy standard przygotowywanych materiałów,dokumentacji, opracowań i szkoleń. Profesjonalna, dojrzała kadra współpracująca z nami, stanowi o tym, co dzisiaj powszechnie określa się mianem Standardu Firmy BHP Nakło.

Szkolenia BHP – zarówno te wstępne jak i okresowe – są nieodłączną częścią życia zawodowego. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu firma BHP Naklo oferuje szeroki wybór szkoleń w formie e-learningowej.

Szkolenia bhp online – wiarygodna platforma szkoleniowa

Firma BHP Naklo.pl proponuje szkolenia bhp online dla przedsiębiorstw z wszystkich branży. Programy kursów są dostosowane do specyfiki prawnej każdego sektora oraz zmieniających się wciąż przepisów. Szczegółowo uwzględnione są wszystkie zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dla wygody klienta szkolenia można odbyć na platformie e-learningowej. Dzięki bogatej bazie materiałów tekstowych i audiowizualnych ta formuła szkolenia w niczym nie ustępuje tradycyjnym kursom. Atutem jest również dostępność różnych wersji językowych – ze względu na rynek pracy, który otwiera się na pracowników z innych krajów szkolenia dostępne są w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej. Kurs bhp online na https://www.platformabhp.eu jest więc kompleksowym źródłem wiedzy dostępnej dla każdego.

Kurs bhp online na https://www.platformabhp.eu – co czeka na klienta w ramach szkolenia przez internet?

Program szkoleń e-learningowych w niczym nie różni się od zwyczajowej formuły – jest to ta sama jakość i ten sam zakres oferowanej usługi. Z tą różnicą, że jest to system bardziej elastyczny czasowo i przez to lepiej dostosowany do realiów zapracowanych klientów. Co klient otrzyma w ramach platformy e-learningowej? Będzie to na pewno:

 • Konto w serwisie szkoleniowym, które umożliwi działania w ramach platformy
 • Pomoc techniczną i merytoryczną
 • Materiały z zakresu bhp i przepisów przeciwpożarowych. Dostępne są wysokiej jakości filmy szkoleniowe.
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Szkolenia bhp online firmy BHP Nakło – dla kogo?

Firma BHP Naklo.pl szkoli kompleksowo i kieruje swoją ofertę do przedstawicieli różnych sektorów. Można tu znaleźć oferty okresowych szkoleń bhp online dla pracowników administracyjno-biurowych i tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów bhp, a więc nauczyciele, kierowcy, dyrektorzy szkół, sprzedawcy itp. Ponadto szkolenia bhp online przygotowane zostały dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracodawców sektora bhp, studentów oraz szkolenia z ochrony przeciwpożarowej. Oferta kursów bhp online na https://www.platformabhp.eu została więc przygotowana w trosce o wysoki poziom świadomości przepisów wśród pracowników wszystkich sektorów.