Zapraszamy na e-szkolenia BHP
Aktualności

6 sie

Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej…

16 lip

SZKOLENIE BHP Mechanizm oddziaływania czynników biologicznych na organizm ludzki jest złożony i trudny do zidentyfikowania. Analizując narażenie na czynniki biologiczne,…

16 lip

Kogo można szkolić z zakresu BHP online? Do internetowych szkoleń BHP online dopuszczani są wszyscy pracownicy, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki…

Aktualni partnerzy