Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejetności ,szczególnie z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy;
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii;
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy;

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu;

 • zmiany w przepisów prawnych regulujących stan warunków pracy;
 • odpowiedzialność pracowników inżynieryjno-technicznych związana z wykonywanym zawodem;
 • wymagania bhp dla budynków i pomieszczen pracy;
 • system oceny zgodności wyrobów pod względem bhp;
 • metody identyfikacji ,analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dal zdrowia i uciążliwymi wystepującymi w procesie pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego zwiazanego z występującymi zagrożeniami,
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii;
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia ,uciążliwych i niebezpiecznych poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe maszyn i urządzeń technicznych;
 • rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp w konstruowanych maszynach i urządzeniach technicznych,
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np.pożaru,awarii);
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Realizujemy szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom możemy zagwarantować pełen profesjonalizm świadczonych usług. Mamy niezbędne zezwolenia na prowadzenie wspomnianej działalności. Przeprowadzamy lekcje internetowe na innowacyjnej platformie e-learningowej. Wybierając naszą firmę, uczestnik otrzymuje dostęp do starannie opracowanego, w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa kursu. Zajęcia są prowadzone przez kompetentnych nauczycieli.

Nasza oferta szkoleń okresowych BHP jest przeznaczona dla pracowników inżynieryjno-technicznych, czyli m.in. techników, technologów, specjalistów zajmujących się konstrukcją maszyn i urządzeń, architektów, projektantów, organizatorów produkcji i innych osób wykonujących zadania techniczno-inżynieryjne.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Profesjonalnie opracowane i przeprowadzone szkolenie okresowe BHP pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku. Podczas zajęć kursanci zostają zaznajomieni m.in. z podstawami ryzyka zawodowego, usuwaniem potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy czy też oceną niebezpieczeństw w trakcie wykonywania czynności służbowych. Ponadto uczą się również odpowiedniego tworzenia i organizowania stanowisk, poznają swoje prawa i obowiązki w zakresie BHP w przedsiębiorstwie. Ukończenie zajęć przez pracownika inżynieryjno-technicznego jest więc niezbędną podstawą bezpiecznego, a przez to wydajnego i skutecznego wywiązywania się przez niego z obowiązków zawodowych. Osoba nieznająca przepisów i podstaw bezpiecznego działania stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również innych zatrudnionych.

Ponadto należy pamiętać, że ukończenie przez pracownika szkolenia okresowego jest uregulowanym prawnie obowiązkiem pracodawcy. Podwładny, który nie przeszedł niezbędnego przeszkolenia, nie może przystąpić do pracy. Przedsiębiorcy niewywiązującemu się z tego obowiązku grożą surowe konsekwencje, w tym m.in. mandaty nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy, a nawet złożenie przez PIP zawiadomienia do prokuratury.