Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności ,szczególnie z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy;
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii;
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy;

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu;

 • zmiany w przepisów prawnych regulujących stan warunków pracy;
 • odpowiedzialność pracowników inżynieryjno-technicznych związana z wykonywanym zawodem;
 • wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy;
 • system oceny zgodności wyrobów pod względem bhp;
 • metody identyfikacji ,analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dal zdrowia i uciążliwymi występującymi w procesie pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z występującymi zagrożeniami,
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii;
 • metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia ,uciążliwych i niebezpiecznych poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe maszyn i urządzeń technicznych;
 • rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp w konstruowanych maszynach i urządzeniach technicznych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Realizujemy szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom możemy zagwarantować pełen profesjonalizm świadczonych usług. Mamy niezbędne zezwolenia na prowadzenie wspomnianej działalności. Przeprowadzamy lekcje internetowe na innowacyjnej platformie e-learningowej. Wybierając naszą firmę, uczestnik otrzymuje dostęp do starannie opracowanego, w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa kursu. Zajęcia są prowadzone przez kompetentnych nauczycieli.

Nasza oferta szkoleń okresowych BHP jest przeznaczona  m.in. techników, technologów, specjalistów zajmujących się konstrukcją maszyn i urządzeń, architektów, projektantów, organizatorów produkcji i innych osób wykonujących zadania techniczno-inżynieryjne.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Profesjonalnie opracowane i przeprowadzone szkolenie okresowe BHP pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku.  Przedsiębiorcy niewywiązującemu się z tego obowiązku grożą surowe konsekwencje, w tym m.in. mandaty nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy, a nawet złożenie przez PIP zawiadomienia do prokuratury, więc rozpocznij szkolenie bhp

Loading