Obowiązki Pracodawcy w dobie stanu epidemii SARS-CoV-2
17 listopada 2020

   Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co obecnie w czasie epidemii jest zupełnie nowym wyzwaniem. Nowe ryzyka związane z COVID-19 też wpływają na zasady odpowiedzialności pracodawców z tego tytułu. Trzeba mieć na uwadze, że od tego, jakie działania i starania podjął pracodawca, może zależeć zakres jego odpowiedzialności w…

Wytyczne dla biur
9 listopada 2020

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Celem wdrażanych procedur jest: 1.Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze. 2.Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy. 3.Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 4.Kompleksowe…

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
26 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – dalej u.o.p. wskazuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poprzez ochronę przeciwpożarową należy rozumieć realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1)zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego…

Co się zmienia w bhp w 2020?
18 czerwca 2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych 26.09.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Pierwotnie rozporządzenie miało wejść w życie 26.03.2020 r., jednak 25.03.2020 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające ten termin. Akt prawny określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych….