Inspekcja Pracy planuje 60 tys. kontroli w 2023 roku

19 stycznia 2023
5/5 - (1 vote)

Kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego, kontrole zagrożeń środowiska pracy chemicznymi czynnikami oraz wzmożony nadzór nad zakładami pracy – to priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok. PIP planuje 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych chce objąć co najmniej 35 tys. podmiotów, m.in. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów.
Z informacji opublikowanej na stronie Głównego Inspektoratu Pracy wynika, że na lata 2022-2024 na szczeblu krajowym zostały przyjęte trzy priorytety w działalności Państwowej Inspekcji Pracy: strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego, strategia kontroli zagrożeń środowiska pracy chemicznymi czynnikami oraz strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy. Nowe zadania dotyczą w szczególności problematyki emerytur pomostowych, pakietu mobilności czy pracy zdalnej i szkoleń bhp.
Tradycyjnie filarem aktywności urzędu będzie rozpatrywanie skarg pracowników. Ich liczba utrzymuje się na wysokim poziomie, co jest sygnałem nie tylko niepokojącej sytuacji w sferze ochrony pracy, lecz także wzrastającej świadomości prawnej pracowników szukających wsparcia u organów inspekcji pracy. W 2023 roku ważnym tematem będzie problem mobbingu.
Podobnie jak w latach poprzednich – w związku z utrzymującym się poziomem nieprawidłowości i społecznymi skutkami uchybień – najistotniejsze działania skoncentrują się na: kontroli prawidłowości zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
PIP zamierza kontynuować działania z zakresu zwalczania nielegalnego zatrudnienia. Będą one ukierunkowane na ujawnianie nie tylko przypadków pracy niezadeklarowanej, tj. świadczonej całkowicie na czarno, ale także zadeklarowanej fałszywie (np. wykonywanej faktycznie w wyższym wymiarze czasu pracy lub za wynagrodzeniem wyższym niż wskazane w umowie o pracę). Zadania kontrolne realizowane będą m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. państw trzecich, w szczególności obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa – czytamy w informacji.
Członkowie Rady Ochrony Pracy wstępnie pozytywnie ocenili plany działań Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku.

PIP grafika

 

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL