Oferujemy starannie opracowane i rzetelnie przeprowadzane szkolenia okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych. Kursy są prowadzone przez kompetentnych nauczycieli drogą internetową – poprzez nowoczesną platformę e-learningową. Dzięki ciekawej formie nasze szkolenia BHP są atrakcyjne dla uczestnika, który nie nudzi się i skutecznie przyswaja przekazywaną wiedzę. Na efektywność nauki wpływa również fakt realizowania lekcji indywidualnych. Warto również podkreślić oszczędność czasu wynikającą z tej formy kursu. Uczestnik odbywa zajęcia w domu lub w pracy (w zależności od decyzji przełożonego) i nie musi dojeżdżać np. do siedziby firmy edukacyjnej. 

Dostępne szkolenia okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostały stworzone z myślą o specyfice zawodu handlowca. Obejmują m.in. informacje o czynnikach ryzyka występujących na danym stanowisku pracy oraz postępowaniu w sytuacjach awaryjnych i w razie wypadków. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się również ze skutecznymi sposobami ochrony przed potencjalnym zagrożeniem życia i zdrowia osób zatrudnionych. Poznają dokładnie swoje prawa i obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zyskują informacje na temat odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych przepisów.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Regularne, tj. zgodne z określonymi wymogami prawa, uczestnictwo w okresowych szkoleniach BHP jest bardzo ważne z wielu przyczyn. Przede wszystkim pozwala pracownikowi zaznajomić się z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z jego stanowiskiem pracy, a w rezultacie nauczyć się im zapobiegać. Kwestia ta wpływa więc nie tylko na bezpieczeństwo samego zatrudnionego, ale również innych osób w przedsiębiorstwie. Ponadto wysyłanie podwładnych na niezbędne kursy BHP jest jednym z obowiązków pracodawcy zapisanym w konkretnych przepisach prawa. Przedsiębiorca musi zorganizować każdemu zatrudnionemu właściwe dla jego stanowiska szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w przeciwnym razie może ponieść surowe konsekwencje. Inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć na niego mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.