Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń okresowych BHP dla pracodawców. Kursy te są obowiązkowe dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za zapewnienie swym podwładnym bezpiecznych warunków w miejscu pracy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, bez względu na branżę, a także osób zarządzających pracownikami, np. kierowników wydziałów. Szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane raz na 5 lat. 

Zapewniamy profesjonalne zrealizowanie kursu zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. Zajęcia odbywają się drogą internetową poprzez specjalną e-platformę. Decydując się na uczestnictwo w nich, użytkownik zyskuje dostęp do serwisu oraz asystę merytoryczną i techniczną doświadczonego, kompetentnego nauczyciela. Po ich ukończeniu uczestnik otrzymuje również dokładny raport z przeprowadzonych lekcji oraz zaświadczenie o wzięciu udziału w zajęciach. 

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców jest zdobycie przez kursantów umiejętności oraz wiedzy na temat m.in. ochrony osób zatrudnionych przed niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w miejscu pracy czy też oceny zagrożeń w firmie, oraz związanego z nimi ryzyka. Ponadto użytkownik uczy się również tworzenia dobrych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdobyta wiedza ma pomóc pracodawcy ukształtować przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla podwładnych środowisko. 

Należy również pamiętać, że regularne uczestniczenie we wspomnianych kursach jest obowiązkiem dla przedsiębiorcy, określonym szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku.  Brak przeprowadzenia szkolenia BHP może skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy mandatu, a nawet powiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy wypadku z winy pracodawcy, firma ubezpieczeniowa, w której wykupił on polisę, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nierespektowanie wymogów prawa w zakresie wstępnych lub okresowych szkoleń BHP niesie więc poważne skutki. Dla dobra własnego i pracowników należy więc pilnować wymaganych terminów i zrealizować niezbędne kursy.