Oferujemy kompleksowe, profesjonalne szkolenia BHP dla osób pracujących w biurze, ale także dla pracowników służby zdrowia,nauczycieli, pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i służb mundurowych. Są one przeznaczone dla specjalistów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku, czyli przede wszystkim osób wykorzystujących w swej codziennej pracy zawodowej komputery i inne szkodliwe,uciążliwe lub niebezpieczne maszyny lub urządzenia. Powinni więc skorzystać z nich m.in. informatycy, urzędnicy, zatrudnieni w instytucjach państwowych, działach call center, na stanowiskach sekretarskich itp. Realizujemy kursy wstępne oraz okresowe. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele mają duże doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. Wszystkie lekcje są starannie opracowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenia BHP są realizowane drogą internetową poprzez specjalistyczną platformę e-learningową. Jedną z zalet tej formy nauki jest możliwość szybkiego i skutecznego przeprowadzenia zajęć, bez konieczności odchodzenia od stanowiska i dojazdu do placówki edukacyjnej. Wstępny kurs trzeba obowiązkowo odbyć przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy, natomiast okresowy należy wykonywać co 5 lat.

Dlaczego szkolenie BHP jest tak istotne?

Okresowe oraz wstępne szkolenia BHP dla osób pracujących w biurze oraz innych pracowników administracyjno-biurowych są bardzo ważne z różnych przyczyn. Przede wszystkim konieczność ich pomyślnego ukończenia jest uregulowana prawnie – bez tego pracodawca nie może dopuścić podwładnego do realizacji zadań zawodowych. Za niedotrzymanie terminów szkoleń przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas profesjonalnie realizowanych zajęć z zakresu BHP pracownicy administracyjno-biurowi i inni dokładnie zapoznają się z zagrożeniami i szkodliwymi czynnikami występującymi na danym stanowisku, a także działaniami i środkami zapobiegawczymi. Uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych lub w razie wypadku. Przygotowują się również do bezpiecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Zdobyta podczas lekcji wiedza ma więc na celu zapobieganie potencjalnym wypadkom w firmie, a w przypadku wystąpienia zagrożenia, jego szybkiemu zażegnaniu.