Oferujemy profesjonalne szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby. Mamy niezbędne uprawnienia pozwalające nam na ich przeprowadzanie. Kursy realizowane są na nowoczesnej platformie e-learningowej. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, Klient zyskuje dostęp do konta w serwisie oraz bierze udział w szkoleniu BHP. Po jego ukończeniu otrzymuje ważne zaświadczenie i raport potwierdzający udział w zajęciach. Podczas nauki uczestnik pozostaje w stałym kontakcie z prowadzącym. Wybierając lekcje internetowe na naszej e-platformie, użytkownik ma możliwość zdobywania wiedzy w bardzo komfortowych warunkach. Odbywają się one drogą internetową, przez co nie musi on dojeżdżać np. do siedziby firmy edukacyjnej i tracić w ten sposób cennego czasu i pieniędzy. Ponadto, decydując się na tę formę nauki, kursant zyskuje dostęp do dodatkowych materiałów, przez co może uzupełnić swą wiedzę w dogodnym czasie i warunkach.

Szkolenia okresowe dla specjalistów z branży BHP

Nasze kursy są przeprowadzane przez doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli. Zapewniamy najwyższą jakość zajęć oraz korzystne ceny. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP obejmuje starannie opracowany na podstawie bieżących przepisów materiał. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku, trwa ono 32 godziny i kończy się egzaminem w formie testu. W trakcie zajęć uczestnik zaznajamia się m.in. z regulacjami prawnymi dotyczącymi BHP oraz właściwym kształtowaniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy na różnych stanowiskach. Uczy się również prawidłowej analizy i oceny niebezpieczeństw występujących w przedsiębiorstwie i na konkretnym stanowisku, a także sposobów niwelowania ich szkodliwego wpływu na osoby zatrudnione. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, użytkownik otrzymuje certyfikat ważny przez 5 lat. Program zajęć jest zgodny ze wspomnianym rozporządzeniem, a także respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.