Przegląd środków ochrony indywidualnej

9 marca 2019
5/5 - (2 votes)

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej to specjalne przedmioty, które są przydzielone każdemu pracownikowi danej firmy. Mają one na celu ochronę jego zdrowia, a nawet życia. Stosuje się je, kiedy środki należące do tzw. ochrony zbiorowej, a także sposoby dotyczące organizacji pracy nie przynoszą zamierzonych efektów i w pełni nie wykluczają, ani nie minimalizują stopnia zagrożenia pracownika danym niebezpieczeństwem, związanym z wykonywaną przez niego pracą. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej jest niezwykle istotne i należy do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawców, ponieważ muszą oni dbać o bezpieczeństwo pracowników.

Środki ochrony indywidualnej to m.in.:

urządzenia i wyposażenie ochronne, proponowane przez producenta, aby zapewnić ochroną przed wszelkimi zagrożeniami, a także bezpieczeństwo,
elementy, które można wymieniać, a także różne podzespoły, które sprawiają, że pozostałe parametry ochrony w pełni spełniają swoje zastosowanie.

Zaproponowano specjalne oznaczenie, które pozwala na selekcję środków ochrony indywidualnej ze względu na ich przeznaczenie. Symbol U przyporządkowano do ubioru ochronnego, N do wszelkich środków, które mają na celu ochronę nóg, a R, do tych które dotyczą ochrony rąk. Elementy ochrony głowy oznaczono literą G, ochrony słuchu literą S. Środki, które służą do ochrony układu oddechowego oznaczono D, a do zapewnienia bezpieczeństwa twarzy – T. Ponadto wyróżnia się także środki, które chronią przed ewentualnym spadkiem w wysokości, oznacza się je literą W, natomiast środki do izolacji organizmu literę I.

Podział środków ochrony indywidualnej ze względu na kategorie:

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązuje szczegółowy podział środków ochrony indywidualnej na kilka znaczących kategorii:

1. Kategoria I – dotyczy ochrony przed zagrożeniami, które nie mogą wywołać zbyt poważnych konsekwencji. Zalicza się do nich środki, które chronią przed:

 • czynnikami mechanicznymi, które mogą spowodować powierzchowne i niegroźne urazy,
 • środkami służącymi do czyszczenia, które charakteryzują się słabym działaniem,
 • wysoką temperaturą, nie przekraczającą 50 st. C.,
 • czynnikami związanymi z pogodą, które nie zasługują na miano ekstremalnych, ani szczególnie wyjątkowych,
 • promieniami UV,
 • drganiem czy uderzeniami.

2. Kategoria II – dotyczy ochrony przed czynnikami, które mogą spowodować poważniejsze urazy, producent musi zgłosić środki należące do tej kategorii do danej jednostki notyfikowanej,

3. Kategoria III – dotyczy ochrony przed czynnikami, które mogą spowodować trwałe i poważne obrażenia, a także nawet utratę życia. Zalicza się do nich środki, które chronią:

 • układ oddechowy, przed niebezpiecznymi substancjami,
 • przed środkami chemicznymi lub promieniowaniem,
 • przed wysoką lub bardzo niską temperaturą,
 • przed ewentualnym upadkiem z większej wysokości,
 • przed prądem elektrycznym, pod wysokim napięciem.

Pracodawca powinien regularnie sprawdzać stan techniczny środków ochrony indywidualnej. Ponadto powinien on prowadzić kontrole przed użyciem danego środka. Dzięki temu pracownicy nie są narażeni na niebezpieczeństwa i mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

W naszej ofercie znajdą Państwo także:

 • szkolenia bhp przez internet
 • kurs bhp online

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL