Praca zdalna już w kodeksie pracy

27 marca 2023
5/5 - (1 vote)

Od 7 kwietnia 2023 r., zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy o pracy zdalnej. Prawo do kontroli dotyczy każdej formy pracy zdalnej: dobrowolnej, poleconej przez pracodawcę i okazjonalnej.
W piątek, 7 kwietnia 2023r., weszły w życie przepisy znowelizowanego 1 grudnia 2022 r. Kodeksu pracy.
Co będzie mógł skontrolować pracodawca?
Kwestię kontroli reguluje art. 67 (28) Kodeksu pracy. Zgodnie z jego par. 1, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w porozumieniu, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 par. 3 (tj. poleceniu pracodawcy), albo w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 par. 5 zdanie drugie (tj. w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem). Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.
Pracodawca, w myśl par. 2, ma dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika . Zasady, sposób i rodzaje kontroli
Prawo do kontroli dotyczy każdej formy pracy zdalnej: dobrowolnej, poleconej przez pracodawcę i okazjonalnej – wskazuje prof. Gładoch.
I tak, kontrola może być:
bieżącą kontrolą wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,
kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy,
kontrolą przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, i
monitoringiem poczty elektronicznej pracownika.
Ustawa nie ustanawia żadnych konkretnych metod kontroli.  Przepis stanowi, że pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju.
Jakie mogą być skutki kontroli
Źródło Prawo.pl i szkolenie BHP

 

 

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL