Szkolenie BHP Pracodawców i kierowników z metodyki

25 lipca 2019
5/5 - (1 vote)

Kierownik, mistrz, brygadzista po odbytym szkoleniu okresowym w trybie e-learningu, w którym nie zostało ujęte szkolenie z metodyki prowadzenia zajęć, aby być w zgodzie z literą prawa i prowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe powinien uzupełnić wymagane szkolenie z metodyki.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej “instruktażem ogólnym”;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej “instruktażem stanowiskowym”.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z § 11 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL