Szkolenie BHP przez internet – jak wygląda?

W każdym zakładzie pracy muszą być przeprowadzane szkolenia okresowe BHP dla pracowników i dla pracodawców. Kursy BHP przez internet polegają na przeprowadzeniu szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli omówieniu zasad, które należy przestrzegać w miejscu pracy. Szkolenia online BHP określają także warunki, jakie powinny panować w danym zakładzie pracy, zapewniające pracownikom higieniczne środowisko pracy. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych będzie wyglądać inaczej niż szkolenie dla kierujących pracownikami, ze względu na inne warunki pracy. Cel szkoleń jest jeden: zapobieganie wypadkom i zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz higieny pracy pracowników.

Szkolenie BHP wstępne online

Szkolenie wstępne BHP online e-learning jest organizowane przed dopuszczeniem pracowników do pracy, w celu zapoznania ich z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. Szkolenie wstępne BHP dla pracodawców pełni równie istotną funkcję, dlatego musi zostać wykonane jeszcze przed spotkaniem z pracownikami. BHP szkolenie wstępne zawiera w sobie między innymi dokładny instruktaż ogólny, czyli część teoretyczną, tj. ogólnie przepisy BHP. Szkolenie dla pracodawców i dla pracowników obejmuje także instruktaż stanowiskowy. Wstępne szkolenie BHP jest niezbędne – niezależnie od rodzaju miejsca pracy oraz stanowiska.

szkolenia covid19

Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Przejdź do kursu

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Przejdź do kursu

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Przejdź do kursu

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Przejdź do kursu

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Szkolenie z Pierwszej Pomocy, kurs bhp, online, BHP Nakło,szkolenia, bhp, cennik

Przejdź do kursu

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej, szkolenie , bhp e-learning, szkolenie

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work)

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees

Przejdź do kursu

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Przejdź do kursu

Methodology of conducting workplace training

Methodology of conducting workplace training

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Przejdź do kursu

szkolenia covid19

Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)

Przejdź do kursu

szkolenia covid19

Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Przejdź do kursu

BHP dla pracowników i pracodawców – jaki ma cel?

Szkolenie BHP dla pracownika i dla pracodawcy odnosi się do zasad pracy na danym stanowisku, dlatego musi zostać szczegółowo przeprowadzony. BHP przez internet ma jeden cel: zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy oraz z ryzykiem zawodowym i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców ma za zadanie przygotować pracodawcę do postępowań w razie ewentualnego wypadku w czasie pracy. Kursy BHP dla pracodawcy są niezbędne w każdej pracy.

Szkolenia BHP okresowe online

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, kierowników, brygadzistów oraz pracowników powinno zostać wykonywane co najmniej raz na 3 lata. Z kolei okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbywać się raz na 5-6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe BHP online należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Okresowe szkolenie BHP dla pracodawcówonline oraz dla całej kadry kierowniczej powinno się odbyć pierwszy raz w okresie do 6 miesięcy.

Zwolnienie ze szkolenia można uzyskać tylko wtedy, gdy pracownik w okresie od 6 do 12 miesięcy odbył je u innego pracodawcy i posiada aktualne zaświadczenie. Szkolenie BHP okresowe nie dotyczy osób, które w wyznaczonym terminie przeszły szkolenie na innym niż obecne stanowisku, ale zakres tematyczny pokrywa się dla obu stanowisk. W innym wypadku, stacjonarny lub internetowy kurs BHP jest obowiązkowy dla każdego pracownika. Szkolenia okresowe BHP przez internet mogą zostać przeprowadzone w formie kursu trwającego minimum 15 godzin lekcyjnych, seminarium trwającego 5 godzin lekcyjnych oraz samokształcenia kierowanego, czyli szkolenia, które wymagają od pracownika dużo wkładu własnego w teoretyczne opanowanie całego materiału. Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców online mogą odbywać się również stacjonarnie.

Kursy BHP szkolenie online – czy pracodawca zawsze ma obowiązek utworzenia służby BHP?

Szkolenia specjalistyczne BHP wykonywane są w każdym zakładzie pracy, a o utworzeniu służby BHP decyduje liczba zatrudnionych pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma bowiem obowiązek utworzenia służby BHP. Przed rozpoczęciem pracy na takim stanowisku, należy odbyć szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób, może powierzyć zadanie związane ze służbą BHP jednemu z zatrudnionych pracowników. Pracownik ten powinien wówczas także odbyć szkolenie okresowe dla służby BHP – online lub stacjonarnie. Pracodawca ma także możliwość samodzielnie wykonywać zadania związane ze służbą, jeśli przejdzie przez szkolenie BHP online dla pracodawców. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorstw, którzy zatrudniają do 10 pracowników. Szkolenia z zakresu BHP muszą odbyć się niezależnie od tego, ile pracowników zatrudnia dane przedsiębiorstwo. Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP nieznacznie różnią się od szkoleń dla pozostałych pracowników.

Szkolenia przeciwpożarowe dla firm

W każdym zakładzie pracy musi zostać przeprowadzone szkolenie PPOŻ dla pracowników. Specjaliści podczas szkolenia prezentują profesjonalną profilaktykę przeciwpożarową oraz działania związane ze zwalczaniem pożarów i przeprowadzaniem ewakuacji. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyczynia się do zdobycia doświadczenia, co minimalizuje ryzyko wybuchu paniki w przypadku zagrożenia. Szkolenia PPOŻ dla pracowników są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Kursy PPOŻ zapoznają uczestników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu, w tym oznaczenia dróg i wyjścia ewakuacyjnego. Podstawowy kurs PPOŻ online musi zawierać także dokładną charakterystykę zagrożeń wynikających z danego miejsca. Każde szkolenie PPOŻ online dopasowane jest do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.

BHP e-learning – oferta szkoleniebhp.net

Internetowe szkolenie BHP z naszej oferty przeprowadzane jest przez specjalistów dobrze znających się na swojej dziedzinie. Każdy kurs BHP dla pracowników oraz kurs BHP dla pracodawców online realizujemy od podstaw i jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolenie BHP e-learning niczym nie różni się merytorycznie od szkolenia przeprowadzanego w systemie stacjonarnym. Nasze internetowe szkolenia BHP dedykujemy zarówno dla pracowników, niezależnie od stanowiska, jak i dla pracodawców.Prowadzone przez profesjonalistów BHP szkolenia online to pewność dobrego przygotowania do pracy wszystkich osób zatrudnionych. Szkolenia BHP e-learning to także pewność odpowiedniej dawki informacji wypowiedzianej przez wszechstronnego specjalistę z najlepszym podejściem dydaktycznym. Przeprowadzamy szkolenia BHP przez internet w formie wideokonferencji np. dla większych grup pracowników.

Prowadzone przez profesjonalistów BHP szkolenia online to pewność dobrego przygotowania do pracy wszystkich osób zatrudnionych. Szkolenia BHP e-learning to także pewność odpowiedniej dawki informacji wypowiedzianej przez wszechstronnego specjalistę z najlepszym podejściem dydaktycznym. Przeprowadzamy szkolenia BHP przez internet w formie wideokonferencji np. dla większych grup pracowników.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla pracodawców, pracowników oraz służb BHP na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i gwarantujemy, że szkolenia e-learningowe BHP spełnią wszystkie oczekiwania.