Szkolenie BHP przez internet – jak wygląda?

W każdym zakładzie pracy muszą być przeprowadzane szkolenia okresowe BHP dla pracowników i kadry kierowniczej. Kursy BHP przez internet polegają na przeprowadzeniu szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli omówieniu zasad, które należy przestrzegać w miejscu zatrudnienia. Szkolenia online BHP określają także warunki, jakie powinny panować w danym zakładzie, zapewniające pracownikom higieniczne środowisko pracy. Szkolenie dla pracowników będzie wyglądać inaczej niż dla kierowników ze względu na inne warunki pracy. Cel szkoleń jest jeden: zapobieganie wypadkom i zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz higieny pracy pracowników.

Szkolenie BHP wstępne online

Szkolenie wstępne BHP online na platformie e-learning jest organizowane przed dopuszczeniem pracowników do pracy, w celu zapoznania ich z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. Szkolenie wstępne BHP ma równie ważne znaczenie w przypadku kadry kierowniczej, dlatego musi zostać wykonane jeszcze przed spotkaniem z pracownikami. Szkolenie wstępne zawiera w sobie między innymi dokładny instruktaż ogólny, czyli część teoretyczną, tj. ogólnie przepisy BHP. Szkolenie dla kierowników i dla pracowników obejmuje także instruktaż stanowiskowy. Wstępne szkolenie BHP jest niezbędne – niezależnie od rodzaju, miejsca pracy oraz stanowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Przejdź do kursu

tanie szkolenie bhp

Szkolenie bhp wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Przejdź do kursu

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Przejdź do kursu

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP

Szkolenie bhp okresowe pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Przejdź do kursu

Zadzwoń do nas

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

prawa pracownika

Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Przejdź do kursu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees

Przejdź do kursu

Methodology of conducting workplace training

Methodology of conducting workplace training

Przejdź do kursu

szkolenie bhp dla kierowników

Szkolenie bhp okresowe dla przedstawicieli handlowych, sprzedawców i kierowców

Przejdź do kursu

szkolenie bhp dla prezesa

Szkolenie bhp okresowe dla służby medycznej

Przejdź do kursu

BHP dla pracowników i kierowników – jaki ma cel?

Szkolenie BHP dla pracownika i kierownika odnosi się do zasad pracy na danym stanowisku, dlatego musi zostać szczegółowo przeprowadzone. BHP przez internet ma jeden cel: zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku oraz z ryzykiem zawodowym i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Szkolenie z zakresu BHP dla kadry kierowniczej ma za zadanie przygotować menadżerów do postępowań w razie ewentualnego wypadku w czasie pracy. Kursy BHP są niezbędne w każdej branży.

Szkolenia BHP okresowe online

Szkolenie okresowe BHP dla kierowników oraz brygadzistów powinno być wykonywane co najmniej raz na 3 lata, z kolei dla pracowników biur raz na 5-6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe BHP online należy przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Cała kadra kierownicza powinna odbyć takie szkolenie BHP do 6 miesięcy po zajęciu stanowiska.

Zwolnienie ze szkolenia można uzyskać tylko wtedy, gdy pracownik w okresie od 6 do 12 miesięcy odbył je w innej firmie i posiada aktualne zaświadczenie. Szkolenie BHP okresowe nie dotyczy osób, które w wyznaczonym terminie przeszły szkolenie na innym niż obecne stanowisku, ale zakres tematyczny pokrywa się dla obu stanowisk. W innym wypadku stacjonarny lub internetowy kurs BHP jest obowiązkowy dla każdego pracownika. Szkolenia okresowe BHP przez internet mogą zostać przeprowadzone w formie kursu trwającego minimum 15 godzin lekcyjnych, seminarium trwającego 5 godzin lekcyjnych oraz samokształcenia kierowanego, czyli szkolenia, które wymagają od pracownika dużo wkładu własnego w teoretyczne opanowanie całego materiału. Okresowe szkolenia BHP mogą odbywać się nie tylko online, ale też stacjonarnie.

Kursy BHP szkolenie online – czy szef zawsze ma obowiązek utworzenia służby BHP?

Szkolenia specjalistyczne BHP wykonywane są w każdym zakładzie pracy, a o utworzeniu odrębnej komórki odpowiedzialnej za BHP decyduje liczba zatrudnionych pracowników. Jeżeli szef zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma bowiem obowiązek jej utworzenia. Przed rozpoczęciem pracy w takiej służbie pracownik musi odbyć szkolenie. Z kolei jeśli zatrudnionych jest mniej niż 100 osób, zadanie związane z BHP może zostać powierzone jednemu z pracowników. Pracownik ten powinien wówczas także odbyć specjalistyczne szkolenie okresowe – online lub stacjonarnie. Szef ma również możliwość samodzielnie wykonywać zadania komórki odpowiedzialnej za BHP, jednak i on musi wówczas przejść szkolenie. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają do 10 pracowników. Szkolenia z zakresu BHP muszą odbyć się niezależnie od tego, ile pracowników zatrudnia dane przedsiębiorstwo. Tego typu kurs nieznacznie różni się od podstawowych szkoleń dla pozostałych pracowników.

Szkolenia dla firm na wypadek pożaru

W każdym zakładzie pracy musi zostać przeprowadzone szkolenie na wypadek pożaru. Specjaliści podczas kursu prezentują profesjonalne sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom oraz działania związane ze zwalczaniem pożarów i przeprowadzaniem ewakuacji. Szkolenie przyczynia się do zdobycia doświadczenia, co minimalizuje ryzyko wybuchu paniki w przypadku zagrożenia. Szkolenia są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Zapoznają uczestników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu, w tym oznaczeniami dróg i wyjściami ewakuacyjnymi. Podstawowy kurs online musi zawierać także dokładną charakterystykę zagrożeń wynikających z danego miejsca. Każde szkolenie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.

BHP e-learning – oferta szkoleniebhp.net

Internetowe szkolenie BHP z naszej oferty przeprowadzane jest przez specjalistów dobrze znających się na swojej dziedzinie. Każdy kurs BHP dla pracowników realizujemy online od podstaw i jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolenie BHP e-learning niczym nie różni się merytorycznie od szkolenia przeprowadzanego w systemie stacjonarnym. Nasze internetowe szkolenia BHP dedykujemy zarówno dla pracowników, niezależnie od stanowiska, jak i dla zarządzających firmą. Prowadzone przez profesjonalistów BHP szkolenia online to pewność dobrego przygotowania do pracy wszystkich osób zatrudnionych. Szkolenia BHP na platformie e-learning to także pewność odpowiedniej dawki informacji wypowiedzianej przez wszechstronnego specjalistę z najlepszym podejściem dydaktycznym. Przeprowadzamy szkolenia BHP przez internet w formie wideokonferencji np. dla większych grup pracowników — w tym dla kierowników oraz komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i gwarantujemy, że szkolenia e-learningowe BHP spełnią wszystkie oczekiwania.

Kurs z I Pomocy Przedmedycznej

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc - Apteczka

Program zawiera wszystkie elementy niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przez pracowników wyznaczonych

przez pracodawcę (na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.))

w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy, a także dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Program nauczania:

 • zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia,
 • apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy,
 • organizacja akcji ratunkowej: ocena miejsca zdarzenia, ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC; wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS, zagrożenia wynikające z utraty przytomności, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona, rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowanie z ciałem obcym, urazy kostno – stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia, postępowanie, unieruchomienie i transport, zadławienia, urazy, ukąszenia, użądlenia, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, pierwsza pomoc w przypadku osób dorosłych i dzieci, pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa wykonywana przy użyciu AED, pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie metodą usta – usta, usta – nos, pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania, oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia, nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, zatrucia, ewakuacja ze strefy zagrożenia, ocena zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Efekty kształcenia:
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - Podstawowe podtrzymywanie życiaumiejętność zastosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • korzystanie z telefonów alarmowych i prowadzenia rozmowy ze służbami ratowniczymi,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w zależności od zidentyfikowanego zagrożenia.

  Wymagania do zapisu:

  • ukończone 18 lat.

Loading