szkolenia covid19

Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Przejdź do kursu

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Przejdź do kursu

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Przejdź do kursu

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Przejdź do kursu

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Szkolenie z Pierwszej Pomocy, kurs bhp, online, BHP Nakło,szkolenia, bhp, cennik

Przejdź do kursu

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej, szkolenie , bhp e-learning, szkolenie

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work)

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Przejdź do kursu

Health and Safety at Work

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees

Przejdź do kursu

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Przejdź do kursu

Methodology of conducting workplace training

Methodology of conducting workplace training

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Przejdź do kursu

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Przejdź do kursu

szkolenia covid19

Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)

Przejdź do kursu

szkolenia covid19

Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Przejdź do kursu