Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

3 marca 2022
5/5 - (4 votes)

Szkolenie BHP

Po pierwsze, należy stwierdzić, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają ważną rolę, zarówno w procesie przygotowania zawodowego pracownika lub wykonywania pracy. Regularnie i rzetelnie przeprowadzane przynoszą korzyści obu stronom stosunku pracy: pracodawcom i pracownikom.

Niezbędnym elementem kwalifikacji zawodowych jest posiadanie wiedzy i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

. Bardzo ważne jest aby osoba podejmująca pracę musi dostosować i uzupełnić swoją wiedzę, a także często nabyć nowe umiejętności związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Także zmiana stanowiska pracy pracowników zatrudnionych w konkretnym zakładzie wymaga stosownego przeszkolenia. Służą temu przede wszystkim poszczególne rodzaje szkoleń wstępnych z zakresu bhp.

W myśl art. 2373 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowym aktem prawnym określającym:

1)zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)zakres szkolenia,
3)wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
4)sposób dokumentowania szkolenia,
5)przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia

– jest wydane na podstawie delegacji art. 2375 k.p. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie tylko pracownicy mają obowiązek znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 ust. 1 k.p.).Szkolenia bhp dotyczą to również pracodawców, gdyż zgodnie z Kodeksem Pracy, także oni mają obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

szkolenie bhp

Szkolenia przez Internet dla pracodawców i pracowników, e-learning testy, online

Loading

58 / 100
Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL