Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie wykładowców oraz instruktorów , posiadających dostateczny zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego, w niezbędne umiejetności dydaktyczne zapewniajace skuteczne przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, zgodnie z programami szkolenia z zakresu bhp. Metoda nauczania jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów,realizowanych świadomie w celu zmian zmian założonych cech osobowości uczniów. Uczestnik tego szkolenia, nauczy się;

 • zaplanować i przygotować poszczególne zajęcia;
 • posługiwać się metodami stosowanymi w kształceniu dorosłych do prawidłowego przeprowadzenia instruktażu w zależności od stanowiska pracy i możliwości instruowanego pracownika.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, w tym mistrzów, brygadzistów,kierowników oraz osób wykonujących zadania słuzby bhp.

Treści kształcenia zawarte w szkoleniu;

 • etyka wykładowcy,
 • sposoby komunikacji,
 • bariery utrudniające słuchanie,
 • dydatktyka w nauczaniu dorosłych,
 • metody i sposoby szkolenia,
 • efektywność szkolenia,
 • przygotowanie szkolenia metodą wykładu,
 • szkolenie metodą pogadanki,
 • aktywne metody szkolenia,
 • procesy poznawcze,
 • wybrane elemnty psychologii pracy
 • instruktaż stanowiskowy

Loading