Cel Szkolenia BHP

Szkolenie bhp online w języku angielskim, w trakcie którego pracownik zapozna się z wymogami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie obsługiwane są monitory ekranowe. Podczas naszego kursu internetowego, uczestnik pozna również bezpieczne metody pracy, zgodnie z najnowszymi wytycznymi ergonomii pracy.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno-biurowych

1. Selected legal regulations in the field of labor law regarding health and safety at work, including:
a) the rights and obligations of employees and employers in the field of occupational health and safety and liability for violation of health and safety rules and regulations,
b) protecting the work of women and young people,
c) accidents at work and occupational diseases and related services,
d) preventive protection of employees’ health

2. Postęp w ocenie zagrożeń według czynników występujących w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracowników administracyjno-biurowych z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inny sprzęt biurowy

4. Procedure in the event of accidents and emergency situations (e.g. fire, breakdown), including first aid in the event of an accident

Loading