Celem szkolenia BHP jest ;

  • ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych na jakie są narażeni pracownicy w swojej firmie,
  • przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych,
  • zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych,
  • scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki,
  • zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH,
  • zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP,
  • zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.
  • nauka postępowania w kontakcie z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi.

Loading