HACCP co to jest ?

15 sierpnia 2022
5/5 - (2 votes)

System HACCP to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, który jest obowiązkowym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa

Partia Republikańska Staten Island - Nowojorski Klub Młodych Republikanów

żywności i pozwala na zapobieganie zagrożeniom występującym podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i handlu żywnością.

System HACCP należy opracować indywidualnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.

System pozwala określić realne, jak i potencjalne zagrożenia na każdym z etapów procesu produkcyjnego oraz oszacowanie ryzyka ich wystąpienia.

Wdrożenie HACCP pozwala również wskazać metody służące minimalizacji lub eliminacji zagrożeń do bezpiecznego poziomu.

Producenci, przetwórcy i dystrybutorzy żywności oraz eksporterzy środków spożywczych na rynek UE są zobligowani do wdrożenia systemu HACCP.

Wyjątkiem jest produkcja pierwotna. Istnieje wiele korzyści, wynikających z posiadania wdrożonego systemu HACCP, należą do nich m.in.: pobudzenie wzrostu świadomości pracowników, że produkt musi być bezpieczny, poprawa organizacji w firmie, wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, poszerzenie rynku zbytu poprzez spełnianie wymogów prawnych swobodnego przepływu towarów w UE.

Posiadanie Certyfikatu HACCP, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

7 zasad systemu HACCP:

  1. Identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia; ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniomGrafika - Czcionka
  2. Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń
  3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać; ustalenie granic tolerancji (limitów krytycznych)
  4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli
  5. Ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań
  6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem
  7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

Wdrożenie systemu HACCP

Wdrożenie HACCP odbywa się w następującym porządku

Etapy pracOpis
Audyt zerowykonsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji.
Zespół ds. HACCPPowołanie i przeszkolenie osoby lub osób, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. HACCP
Opracowanie dokumentacjiPrzygotowanie wdrożenia na zgodność z HACCP: sporządzenie dokumentacji, księgi systemu HACCP, procedur oraz instrukcji
Przeszkolenie pracownikówSzkolenia stanowią jedną z metod rozwoju pracownika. Dzięki nim zdobywa on nowe kompetencje, które następnie stanowią znaczący kapitał dla firmy
Certyfikacja HACCPCertyfikat, dokumentujący wdrożony HACCP wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL