Wytyczne dla biur
9 listopada 2020

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Celem wdrażanych procedur jest: 1.Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w…