Zmniejszenie zagrożenia koronowirusem przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego

17 maja 2020
5/5 - (1 vote)

Zgodnie z doniesieniami naukowymi oraz oświadczeniem Narodowej Komisji Zdrowia w
Chinach, koronawirus SARS-CoV-2 jest wrażliwy na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza
z zakresu UVC (200 – 280 nm). Zatem, podobnie jak inne bakterie i wirusy, może on być
efektywnie eliminowany poprzez zastosowanie lamp bakteriobójczych.
Należy jednak pamiętać, że promieniowanie lamp bakteriobójczych (UVC), padające na
tkankę biologiczną (skóra i oczy człowieka) może prowadzić do skutków szkodliwych dla
zdrowia. W związku z tym, ustanowione są wartości graniczne ekspozycji tzw. maksymalne
dopuszczalne ekspozycje (MDE) na promieniowanie UV (zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).
W ciągu zmiany roboczej (bez względu na czas jej trwania) napromienienie promieniowaniem
UV (dawka) nie może przekraczać wartości 30 J/m2.
W dostępnych aktualnie materiałach, podawanych przez Narodową Komisję Zdrowia w
Chinach, pomieszczenia powinny być dezynfekowane bezpośrednim promieniowaniem
nadfioletowym o natężeniu napromienienia powyżej 1,5 W/m2, przez co najmniej 30 minut.
Oznacza to, że niezbędna dawka do eliminacji tych patogenów wynosi, co najmniej 2700
J/m2. Jest to równoznaczne z 90-krotnym przekroczeniem wartości MDE wynoszącej 30 J/m2.
W związku z tym człowiek nie może przebywać w pomieszczeniu dezynfekowanym
bezpośrednim promieniowaniem UVC. Zamiast bezpośredniego naświetlania powierzchni, możliwe jest rozwiązanie
bezpieczniejsze, polegające na zastosowaniu opraw bakteriobójczych z funkcją
wymuszonego przepływu powietrza. W tych oprawach dezynfekcja powietrza odbywa się w
zamkniętej obudowie – komorze uniemożliwiającej przenikanie promieniowania UVC na
zewnątrz oprawy, dzięki czemu podczas procesu dezynfekcji nie występuje narażenie osób
przebywających w pomieszczeniu na oddziaływanie emitowanego przez oprawę
promieniowania UVC.
Tego typu oprawy występują w dwóch podstawowych wariantach: jednofunkcyjnym: tylko
przepływowa dezynfekcja powietrza (rys. 1a) lub dwufunkcyjnym z dodatkową funkcją
dezynfekcji bezpośredniej tzn. z dodatkowymi promiennikami UVC zamontowanymi na
zewnątrz oprawy.

Loading

Please follow and like us: