szklenie covid

Wirus, który pojawił się w grudniu 2019 r, jest koronowirusem SARS-CoV-2. Jest to nowy nieznany wirus jako czynnik sprawczy zakażeń u ludzi. Chorobę, którą powoduje nazywamy COVID-19. Wirus pochodzi Z Chin, pierwszy raz opisano go w mieście Wuhan. Obecnie rozprzestrzenia się na całym świecie. SARS-CoV-2 szerzy się drogą kropelkową, kiedy osoba zakażona kaszle, kicha, szczególnie kiedy jesteśmy blisko ( w tzw. bliskim kontakcie, czyli w odległości poniżej 2 metrów ). Możliwe jest też zakażenie poprzez dotknięcie przedmiotu czy powierzchni, na której znajdują się wirusy ( pochodzące z kropelek wydzieliny wykasłanej przez chorego), a następnie przeniesienie wirusów ręką na okolice nosa, ust czy oczu. Pojawiały się także informacje, jakoby wirus mógł szerzyć się przez powietrze, jednak nie zostało to udowodnione. Zwracaj uwagę na takie objawy, jak ;  goraczka, kaszel, duszność, uczucie zmęczenia, bóle mięśni. Kobietom karmiącym zaleca się stosowanie podstawowych zasad higieny ( mycie rąk, zasłanie ust przy kaszlu, czy kichaniu itd.). Osoba zarażona może przenieść wirusy na przygotowane jedzenie podczas kaszlu lub kichania. Ne przedstawiono żadnych dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą być źródłem zakażenia. Wręcz odwrotnie, prawdopodobnie zwierzęta domowe zawierają w ślinie oraz odchodach przeciwciała niszczące SARS-CoV-2 !!!!! Ważne w zachowaniu zdrowia, w tym odporności, są; prawidłowe odżywianie, odpowiednia ilość snu , inne zachowania pozdrowotne. A by uchronić się przed koronawirusem należy; dokładnie myć ręce, czyścić powierzchne – poręcze, klamki, uchwyty wózków, koszyki sklepowe roztworem lub chusteczką dezynfekcyjną ( z przynajmniej 60% roztworem alkoholu), przy kichaniu lub kaszlu należy zakryć usta i nos chusteczką jednorazową albo w zgięcie łokcia., należy zachować odległość przynajmniej 1-2 metry od innych osób, szczególnie z objawami infekcji dróg oddechowych, w przypadku złego samopoczucia ( gorączka, objawy grypopodobne) należy zostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami, zaleca się unikanie masowych imprez i wyjazdów do krajów dotkniętych epidemią, w przypadku w. w. objawów należy skonsultować sie z lekarzem, poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala zakaźnego lub jednoimiennego. Wszelkie aktualne informacje znajdziemy na stronach; www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus lub dzwoniąc na infolinię NFZ ; 800-190-590.

KAŻDY PRACODAWCA W MYŚL art. 237 par. 2 KODEKSU PRACY JEST ZOBOWIĄZANY DO WYDAWANIA SZCZEGÓŁOWYCH INSTRUKCJI I WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BHP NA STANOWISKACH PRACY.

KLIKNIJ TUTAJ, A ZOSTANIESZ PRZENIESIONY NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ BHP

Loading