Co zmienia się w bhp w 2022? Szkolenie BHP

23 lipca 2022
5/5 - (1 vote)

KWIECIEŃ 2022

Od 1 kwietnia 2022 nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od kwietnia możemy liczyć na 100,00 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Nowe kwoty zostały podane w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

LUTY 2022

Nowe rozporządzenie uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy – nowy wzór Karty wypadku

Od 1 lutego 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

LISTOPAD 2021

Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Od 1 listopada 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nie dotkną one bezpośrednio pracodawców. Nie wpłyną również na procedurę postępowania powypadkowego w zakładach pracy.

PAŹDZIERNIK 2021

Nowe przepisy w sprawie bhp strażaków PSP

14 października 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp strażaków PSP. Ma ono zastąpić dotychczas obowiązujące, którego rozwiązania nie odpowiadają ani prawnie, ani organizacyjnie obecnym realiom i wymaganiom bhp. Jego celem jest zaś usystematyzowanie i uporządkowanie rozwiązań proceduralnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby do występujących w tym zakresie potrzeb.

WRZESIEŃ 2021

Zmiana przepisów dotyczących wykonywania prac gazoniebezpiecznych

Od 17 września 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące liczby pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne. Od tego dnia przepisy pozwalają wykonywać prace gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników, bez konieczności nadzoru przez kolejnego pracownika. Jednak pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych pracowników posiada kwalifikacje w zakresie dozoru.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 r. poz. 6; dalej: rozporządzenie w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych),

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki – nowe przepisy w zakresie jego prowadzenia

19 września weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

bhp

Loading

Please follow and like us:
icon Subscribe pl PL