Wytyczne dla biur
9 listopada 2020

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Czytaj dalejPrzegląd środków ochrony indywidualnejCelem wdrażanych procedur jest: 1.Dodatkowe…

Loading