Co się zmienia w bhp w 2020?
18 czerwca 2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych 26.09.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie…