Od 7 września zmiany w kodeksie pracy
19 sierpnia 2019

7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia w kodeksie pracy przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. 1.Równe traktowanie pracowników Zmieni się art. 113 oraz art. 183a…

Szkolenie BHP Pracodawców i kierowników z metodyki
25 lipca 2019

Kierownik, mistrz, brygadzista po odbytym szkoleniu okresowym w trybie e-learningu, w którym nie zostało ujęte szkolenie z metodyki prowadzenia zajęć, aby być w zgodzie z literą prawa i prowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe powinien uzupełnić wymagane szkolenie z metodyki. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: 1)…

Zmiany Przepisów BHP w 2019 r.
13 czerwca 2019

LIPIEC2019 Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 9.07.2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Akt prawny ma na celu wprowadzenie możliwości stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewniania profilaktycznych posiłków. Zmiana podyktowana jest rozwojem usług w dziedzinie gastronomii oraz zapotrzebowaniem…

Przegląd środków ochrony indywidualnej
9 marca 2019

Czym są środki ochrony indywidualnej? Środki ochrony indywidualnej to specjalne przedmioty, które są przydzielone każdemu pracownikowi danej firmy. Mają one na celu ochronę jego zdrowia, a nawet życia. Stosuje się je, kiedy środki należące do tzw. ochrony zbiorowej, a także sposoby dotyczące organizacji pracy nie przynoszą zamierzonych efektów i w pełni nie wykluczają, ani nie…