Ozonowanie jako metoda przeciwdziałająca skażeniu wirusem SARS-CoV-2
17 maja 2020

Do chwili obecnej nie ma doniesień, które w sposób bezsporny rozstrzygnęłyby kwestię skutecznego usuwania z powietrza pomieszczeń lub z powierzchni wirusa SARS-CoV- 2 przy użyciuIstnieją natomiast naukowo potwierdzone dowody, że w wysokich stężeniach ozon może skutecznie przyczyniać się do eliminacji ze środowiska wnętrz bakterii, grzybów, a także wirusów takich jak wirus Polio, wirus Norwalk, parwowirusy…

Szkolenia BHP -podstawa prawna
12 maja 2020

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają ważną rolę zarówno w procesie przygotowania zawodowego pracownika, jak i późniejszych etapach jego kariery zawodowej. Regularnie i rzetelnie przeprowadzane przynoszą korzyści obu stronom stosunku pracy: pracodawcom i pracownikom. Osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz znajomość zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy zdecydowanie rzadziej ulegają wypadkom przy pracy czy…

BHP a Koronawirus
15 marca 2020

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepisy prawa pracy nie dają niestety jednoznacznych odpowiedzi, jak powinien zachować się wobec zagrożeń związanych z koronawirusem. Koronawirus SARS-CoV to nowe wyzwanie dla pracodawców. Przepisy prawa pracy nie dają niestety jednoznacznych odpowiedzi. Nie daje ich też uchwalona przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawa…

Od 7 września zmiany w kodeksie pracy
19 sierpnia 2019

7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia w kodeksie pracy przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. 1.Równe traktowanie pracowników Zmieni się art. 113 oraz art. 183a…