Zranienia personelu medycznego
16 lipca 2022

SZKOLENIE BHP Mechanizm oddziaływania czynników biologicznych na organizm ludzki jest złożony i trudny do zidentyfikowania. Analizując narażenie na czynniki biologiczne,…