CHARAKTERYSTYKA SŁUŻBY BHP
14 grudnia 2021

Obecnie 1/3 firm zatrudniających powyżej 100 pracowników korzysta z usług zewnętrznych specjalistów BHP, obok wewnątrzzakładowej służby BHP; w nadchodzącej dekadzie…

CHOROBY ZAWODOWE
23 października 2021

Problematyka chorób zawodowych w podstawowym zakresie uregulowana jest w przepisach Kodeksu pracy, w szczegółowych kwestiach unormowana jest zaś rozporządzeniem w…

Szkolenia BHP w czasie pandemii
16 maja 2021

Pandemiczne wyjątki W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń w dziedzinie BHP tzw. koronaustawa wprowadziła dwie istotne modyfikacje w…