ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОГО СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ НА РОБОЧИХ ПОСАДАХ

1. Мета стажуванняМетою стажування є ознайомлення працівників із:
a) основними правилами безпеки і охорони праці, які містяться у Кодексі Праці, у колективному договорі чи у переліку робочих правил, б)положеннями іправилами безпеки і охорони праці, які зобов’язують у даному робочому закладі,
в) правилами надання першої медичної допомогиу разі виникнення аварії.

2. Учасники стажуванняСтажування передбачене для всіх, хто розпочинає роботу в даному закладі.

3. Спосіб організації стажуванняСтажування повинно бути організоване у формі інструктажу —перед початком роботи працівника в даному закладі —на основі особливої програми, опрацьованої організатором стажування. Під час стажування необхідне використання відповідних дидактичних засобів: фільмів, таблиць, кінопроекційної плівки, засобів для надання першої медичної допомоги у разі виникнення потреби. Матеріал підготований з українським голосовим перекладом. Внизу кожного слайду знаходиться навігаційна полоса з польською назвою слайду, що значно полегшує роботу стажувальника

5.Теми і питання стажуванняТема

1. Поняття безпеки і охорони праціa) Визначення поняття боп,

б) Обов’язки роботодавця що до стажування із боп,
в) Система стажування,
г) Періодичність стажування,Модуль закінчується вікториною, яка закріплює отримані знання.Тема

2. Окремі юридичні регулювання в галузі права праці, що стосуються безпеки і охорони праці

a) Джерела права праці, основні правила права праці, зовнішні та внутрішні одиниці контролю над умовами праці,
б) Обов’язки роботодавця:]
в) Обов’язки працівника,
г) Права працівника (до безпечної праці, до винагороди, до відпустки, права пов’язані з батьківством (декретна відпустка, відпустка за вимогою)
ґ) Право працівника до медичної опіки,д) Порядкові покаранняМодуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема3.Аналіз причин і обставин аварій при роботі і професійних хвороб, а також пов’язана з ними профілактика; обговорення характеристичних аварій при роботі, зі зверненням особливої уваги на аварії, що виникли внаслідок неправильної організації роботи та пов’язаної з нею профілактики:

a) Визначення аварії при роботі та її характеристика. Обговорення зовнішніх причин, що мають вплив на виникнення аварії,
б) Поділ аварій відповідно до наслідків,
в) Страхування від аварій,
г) Компенсація від роботодавця і його обов’язки у разі виникнення аваріїґ) Професійні хвороби (коли лікар віднесе хворобу до професійних, а також коли працівник не може отримати заплату),
д) Обов’язки роботодавця в разі виникнення професійної хвороби.Модуль закінчується двома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема 4: Ергономіка робочого середовища

a) Поняття ергономіки, чим вона займається та її складові,

б) Криві продуктивності роботи протягом дня, тижня і року,

г) Норми переносу,
ґ) Види ручного транспорту,
д) Робота в стоячому положенні або положенні, що вимагає ходьби,
е) Статична і динамічна робота — коли швидше з’являється втома,
є) Дископатія — захворювання хребта,
ж) Температура повітря у місці праці,
з) Характеристика робочих приміщень (кубатура, освітлення),
и) Місце роботи торгівельного представника,
і) Щоденне обслуговування транспортного засобу,
ї) Правильна постановка рук на кермі,
й) Гальмування і гальмівний шлях,
к) Підголовник і безпека,
л) Оптимальне розміщення вантажів у транспорті,
м) Відповідальність за організацію роботи на будівництві,
н) Відповідальність керівника будівництва,
о) Приклади загроз і засоби індивідуального захисту,
п) Робота на висоті, риштування,
р) Засоби для навантажування,
с) Земляні роботи,
т) Хімічні речовини і препарати,
у) Безпечна робота з електропристроями.Модуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання
о) Приклади загроз і засоби індивідуального захисту,
п) Робота на висоті, риштування,
р) Засоби для навантажування,
с) Земляні роботи,
т) Хімічні речовини і препарати,
у) Безпечна робота з електропристроями.

Тема 5. Шкідливі та обтяжливі фактори робочого середовища

a) Обов’язки роботодавця що до проведення перевірки робочого середовища,
а також проведення вимірювання шкідливих для здоров’я факторів,

б) Класифікація шкідливих факторів,

в) Поняття шуму (вплив шуму на організм людини, значення шуму в дБ і ризик
втрати слуху),
г) Оптичне, видиме, ультрафіолетове, інфрачервоне і лазерне
випромінювання,
ґ) Електричний струм, атмосферний тиск і пил,
д) Загрози на посаді водія,
е) Небезпечні фактори на посаді водія,
є) Шкідливі фактори на посаді водія,
ж) Обтяжливі фактори на посаді водія,
Модуль закінчується двома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

 

Loading

48 / 100