1. Мета стажування

a) Мета стажування це актуалізація і доповнення вмінь і знань в галузі:
– правил безпеки і охорони праці, пов’язаних з виконуваною роботою,
– загроз, пов’язаних з виконуваною роботою і методів захисту перед даними
загрозами,
– поведінки в разі виникнення аварії і в разі загрози.

b) Обговорення регуляцій всередині закладу що до безпеки і охорони праці, пожежної
безпеки.

1. Спектр стажування

Містить питання із програми періодичного стажування працівників, працевлаштованих
на робочих посадах на основі Постанови Міністра Економіки і Праці з дня 27 липня 2004
р. що до стажування в галузі безпеки і охорони праці (Dz.U. номер 04.180.1860 з
подальшими змінами).

2. Учасники стажування

Стажування передбачене для осіб, працевлаштованих на робочих посадах.

3. Спосіб організації стажування

Стажування повинно бути організоване на основі даної детальної програми, опрацьованої організатором стажування.

Стажування повинно реалізовуватись у формі інструктажу, лекції або розмови з використанням відповідних дидактичних засобів: фільмів, спеціальних дошок, таблиць, проекторів і т. п. Матеріал підготовано з українським голосовим перекладом. Внизу кожного слайду знаходиться навігаційна полоса з польською назвою слайду, що значно полегшує роботу стажувальника. Місце проведення стажування — конференційний зал або інше приміщення, яке відповідає вимогам стажування.

5. Перевірка знань

Стажування закінчується тестовим екзаменом, який перевіряє засвоєні учасником знання

в галузі:

– знання, що містяться у програмі стажування,
– знання правил безпеки під час виконання небезпечних робіт.

5. Теми і питання, які включає в себе стажування

Тема 1. Поняття безпеки і охорони праці

a) Визначення поняття боп,
б) Обов’язки роботодавця що до стажування із боп,
в) Система стажування,
г) Періодичність стажування,
ґ) Характеристика і види стажування (загальне, посадове),
д) Програма періодичного стажування для працівників, працевлаштованих на робочих посадах.

Модуль закінчується вікториною, яка закріплює отримані знання.

Тема 2 . Окремі юридичні регулювання в галузі права праці, які стосуються безпеки і
охорони праці:

a) Джерела права праці, основні правила права праці, зовнішні і внутрішні одиниці контролю і справування нагляду над умовами праці,
б) Обов’язки роботодавця:
– інструкції боп,
– покарання для роботодавця,
в) Обов’язки працівника,
г) Права працівника (до безпечної праці, до винагороди, до відпустки, права пов’язані з батьківством (декретна відпустка, відпустка за вимогою)
ґ) Право працівника до медичної опіки,
д) Захист праці жінок (права і заборони),
е) Порядкові покарання Модуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема 3. Аналіз причин і обставин аварій при роботі і професійних хвороб, а також

пов’язана з ними профілактика; обговорення характеристичних аварій при роботі, зі зверненням особливої уваги на аварії, що виникли внаслідок неправильної організації роботи та пов’язаної з нею профілактики:

a) Визначення аварії при роботі та її характеристика. Обговорення зовнішніх
причин, що мають вплив на виникнення аварії,
б) Поділ аварій відповідно до наслідків,
в) Види аварій під час роботи (аварія на роботі, аварія по дорозі на роботу і з
роботи на одному рівні з аварією на роботі),
г) Причини аварій (людський фактор, організаційні і технічні причини)
ґ) Страхування від аварій, страхові виплати, умови при яких працівник не має
права на одноразову допомогу, ситуації, коли ЗСС (Заклад Суспільних
Страхувань) відмовляє виплати.
г) Компенсація від роботодавця і його обов’язки у разі виникнення аварії
ґ) Професійні хвороби (коли лікар віднесе хворобу до професійних, а також
коли працівник не може отримати заплату),
д) Обов’язки роботодавця в разі виникнення професійної хвороби.
е) Компенсація від роботодавця,
є) Професійні хвороби (коли лікар віднесе хворобу до професійних, а також

коли працівник не може отримати заплату) Модуль закінчується двома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема 4: Ергономіка робочого середовища

a) Поняття ергономіки, чим вона займається та її складові,
б) Криві продуктивності роботи протягом дня, тижня і року,
в) Ручні транспортні роботи і їх організація,
г) Норми переносу,
ґ) Види ручного транспорту,
д) Робота в стоячому положенні або положенні, що вимагає ходьби,
е) Статична і динамічна робота — коли швидше з’являється втома,
є) Дископатія — захворювання хребта,
ж) Температура повітря у місці праці,
з) Характеристика робочих приміщень (кубатура, освітлення),
и) Місце роботи торгівельного представника,
і) Щоденне обслуговування транспортного засобу,
ї) Правильна постановка рук на кермі,
й) Гальмування і гальмівний шлях,
к) Підголовник і безпека,
л) Оптимальне розміщення вантажів у транспорті,
м) Відповідальність за організацію роботи на будівництві,
н) Відповідальність керівника будівництва,
о) Приклади загроз і засоби індивідуального захисту,
п) Робота на висоті, риштування,
р) Засоби для навантажування,
с) Земляні роботи,
т) Хімічні речовини і препарати,
у) Безпечна робота з електропристроями.

Модуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема 5. Шкідливі та обтяжливі фактори робочого середовища

a) Обов’язки роботодавця що до проведення перевірки робочого середовища,
а також проведення вимірювання шкідливих для здоров’я факторів,
б) Класифікація шкідливих факторів,
в) Види факторів робочого середовища (шкідливі, обтяжливі, небезпечні),
г) Поняття МДК і МДІ (максимальна допустима концентрація і максимальна
допустима інтенсивність),
ґ) Характеристика фізичних факторів
д) Поняття шуму (вплив шуму на організм людини, значення шуму в дБ і ризик
втрати слуху),
е) Механічні коливання — вібрації.
є) Оптичне, видиме, ультрафіолетове, інфрачервоне і лазерне випромінювання,
ж) Електричний струм, атмосферний тиск і пил,
з) Характеристика механічних, хімічних, біологічних та психофізичних факторів,
и) Загрози на посаді водія,
і) Небезпечні фактори на посаді водія,
ї) Шкідливі фактори на посаді водія,
й) Обтяжливі фактори на посаді водія,
к) Визначення професійного ризику (роль працівників при його оцінюванні,
основи професійного ризику та умови його допустимості)
Модуль закінчується двома вікторинами, які закріплюють отримані знання
Тема 6. Перша домедична допомога
a) Що таке перша допомога і про що слід пам’ятати,
б) Обов’язок надання першої допомоги,
в) Обов’язки роботодавця що до проведення стажування працівників в галузі
надання першої допомоги і використання аптечки,
г) Вмістиме аптечки,
ґ) Заборонені дії при виникненні аварії,
д) Правила поведінки після виникнення аварії (бокова затверджена позиція,
рятівні джгути)
е) Характеристика масочок для штучного дихання,
є) Термоізоляційна фольга,
ж) Послідовність дій при проведенні штучного дихання,
з) Рятівні дії при удушеннях, кровотечі з носа і зовнішній кровотечі, переломах,
опіках,
и) АЗД — автоматичний зовнішній дефібрилятор. Модуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання.

Тема 7. Засоби пожежного захисту

a) Поняття пожежі та як вона виникає,
б) Групи пожеж,
в) Ручний інструмент для гасіння,
г) Види і ознакування вогнегасників (порошкові, пінні),
ґ) Обслуговування і будова вогнегасника ,
д) Ручний пожежний сповіщувач,
е) Евакуаційні знаки і протипожежне ознакування,
є) Телефонування на пожежну службу — важливі елементи.

Модуль закінчується трьома вікторинами, які закріплюють отримані знання. Завершальна перевірка знань В кінці стажування знаходиться КІНЦЕВИЙ ТЕСТ, який складається з 15 запитань. Щоб здати тест, треба правильно відповісти на 80 % питань.

Loading